Erste banci odobreno pripajanje faktoring društva 

Upravno vijeće Hanfe na danas održanoj sjednici donijelo je rješenje kojim se društvu Erste&Steiermarkische banka d.d., Rijeka daje suglasnost za pripajanje faktoring-društva Erste Factoring d.o.o., Zagreb, priopćila je Hanfa.

Ciljevi koji se pritom žele ostvariti, prema podnesenom zahtjevu Hanfi, su racionaliziranje faktoring poslovanja u sklopu postojećih organizacijskih jedinica banke, osiguranje sustavnog pristupa poslovanju i kvalitetne podrške za budući razvoj faktoring proizvoda, korištenje široke mreže banke za kvalitetno plasiranje proizvoda korporativnim klijentima te proširenje poslovanja na segment mikro klijenata u Sektoru građanstva, pružanje snažne kapitalne osnovice, učinkovitije korporativno upravljanje, uspostavljanje efikasnijeg sustava unutarnjih  kontrola, proširenje palete proizvoda banke za faktoring proizvode te dugoročno unaprjeđenje i povećanje kvalitete usluga na području faktoring poslovanja, u sinergiji s ostalim organizacijskim jedinicama banke. 

Poslovi distribucije osiguranja

Kako se navodi u priopćenju, na sjednici su izdana i dva odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave i to: Luki Babiću za društvo Croatia osiguranje d.d. te Ivanu Dujmoviću za leasing-društvo HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o. 

U području osiguranja izdano je rješenje preddruštvu Marciuš Team d.o.o. za zastupanje u osiguranju iz Čakovca kojim se daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja, dok je Davoru Tomaševiću, osnivaču obrta AZ Tomašević, obrt za zastupanje u osiguranju iz Kupinečkog Kraljevca prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja. Uz navedeno, u cijelosti je ukinuto rješenje Hanfe od 4. veljače, kojim je društvu PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima dano odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom PBZ Moderate 30 fond, piše u priopćenju Hanfe.

Komentari