Što su to futuresi?!

Riječ dana u poslovnom svijetu, posljednja dva dana, svakako je futures. Što to podrazumijeva objašnjava profesor Ivor Altaras Penda sa sveučilišta Libertas. ‘Futuresi’ – hrv. ročnice su ugovori o kupnji ili prodaju standardizirane imovine – najčešće robe ili financijskih instrumenta, na neki budući točno određeni datum. Trgovina ročnicama se obavlja na uređenim tržištima – burzama. Zbog činjenice što postoji imovina koja je u podlozi ročnice kao financijskog instrumenta, ona je u financijskom smislu izvedenica tj derivat. Cijena ročnica se mijenja dnevno s promjenom tržišne vrijednosti imovine čija je razmjena ugovorena ročnicom.

S obzirom na dnevnu promjenu cijene imovine u podlozi ročnice, a o čemu ovisi i cijena same ročnice, posrednici – brokeri od svojih klijenata traže da daju polog – inicijalnu maržu, koja predstavlja određeni postotak početne cijene ročnice – najčešće je to oko 5% vrijednosti. Ako cijena ročnice padne ispod marže održavanja – unaprijed dogovoreni postotak inicijalne marže, posrednik zove klijenta da uplati razliku između dnevnog pada vrijednosti i viška inicijalne marže.

Ako klijent ne uplati sredstva po pozivu brokera on može ročnicu odmah prodati na tržištu i zatvoriti klijentovu poziciju, čime se anulira rizik neplaćanja. Ako cijena ročnice naraste, klijent je slobodan s računa povući razliku između dnevnog povećanja vrijednosti ročnice i dodatnog iznosa marže. Alternativno, klijent ne mora odmah podiči razliku novca s računa, već može čekati dan prodaje svojih ročnica i tada podiči tu razliku, ako je ukupni rezultat kretanja cijene ročnice za njega povoljan, piše Energypress.

Komentari