Ministri poljoprivrede EU-a dogovorili ´zelenija´ pravila korištenja potpora

Twiter

Ministri poljoprivrede uspjeli su u srijedu u ranim jutarnjim satima dogovoriti zajedničku poziciju o novim pravilima za Zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP), koja će poljoprivrednike poticati na ekološki prihvatljiviju proizvodnju.

Vijeće je usuglasilo zajedničku poziciju o tri uredbe o ZPP-a na temelju koje će pregovarati s Europskim parlamentom o konačnom tekstu tih zakona.

“Današnji sporazum prekretnica je za europsku poljoprivrednu politiku. Države članice pokazale su svoju ambiciju za višim ekološkim standardima u poljoprivredi i istodobno podržale potrebnu fleksibilnost u osiguranju konkurentnosti poljoprivrednika. Ovaj sporazum ispunjava težnju ka zelenijoj, pravednijoj i jednostavnijoj Zajedničkoj poljoprivrednoj politici”, izjavila je njemačka ministrica poljoprivrede Julia Kloeckner, koja je predsjedavala sastankom.

Konferencija za novinare održana je u 5 sati ujutro nakon što su pregovori trajali cijelu noć i u utorak cijeli dan.“Ovo je bio najvažniji sastanak desetljeća Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo”, istaknula je Kloeckner.

ZPP ima najveći pojedinačni iznos u proračunu EU-a, za sljedećih sedam godina za tu politiku namijenjeno 387 milijardi eura. Za Hrvatsku je predviđeno 5 milijardi eura.

Dogovor predviđa da poljoprivrednici dobivaju financijsku potporu pod uvjetom da proizvode na način koji je povoljan za okoliš i klimu. Oni poljoprivrednici koji u svojoj proizvodnji budu išli i preko osnovnih ekoloških i klimatskih zahtjeva dobit će dodatnu financijsku potporu. Za tu se svrhu uvode novi instrumenti “eko-sheme”. Za te nove instrumente bit će namijenjeno 20 posto u proračunu koji je namijenjen za izravna plaćanja poljoprivrednicima.

Tih 20 posto bit će blokirano za samo za tu svrhu i moći će se deblokirati isključivo za eko-sheme.

U prve dvije godine predviđena je inicijalna pilot-faza koja bi trebala omogućiti zemljama članicama da se pripreme za nove instrumente kako ne bi gubili prijeko potrebna sredstva.

Zemlje članice odlučivat će same sukladno svojim potrebama koju ću vrstu ekološke proizvodnje odabrati, poput primjerice precizne poljoprivrede, agrošumarstva, organske poljoprivrede itd. Precizna poljoprivreda ili precizno gospodarenje koncept je poljoprivredne proizvodnje koji se temelji na promatranju i selektivnoj obradi ili tretiranju malih površina unutar nekog polja.

Precizna poljoprivreda temelji se na primjeni informatičkih tehnologija, satelitske navigacije, sofisticiranog monitoringa rada i mogućnosti prilagođavanja poljoprivrednih strojeva i kvalitetne analize uzoraka.

Svi farmeri, uključujući i male poljoprivrednike morat će poštovati više ekološke standarde. Kako bi im se pomoglo u prilagodbi, za male poljoprivrednike predviđena su jednostavnije kontrole s manje administrativnog tereta.

Nakon što Vijeće i Europski parlament dogovore nova pravila, ona bi se počela primjenjivati od 1. siječnja 2023. godine. Do tada će na snazi biti prijelazno razbolje tijekom kojeg će se primjenjivati postojeća pravila.

Europski parlament također bi ovaj tjedan na plenarnoj sjednici trebao definirati svoje stajalište, što bi omogućilo početak pregovora s Vijećem.

Komentari